Podatki pacienta male prakse

Podatki o pacientu

 • lastnik
 • ime, pasma, vrsta, spol
 • kastritan, mrtev, oddan
 • datum rojstva
 • številka čipa in druge označbe
 • številka in datum potnega lista
 • teža (se samodejno posodablja, ko na karton vpišemo novo težo)
 • posebnosti (alergije, pogoste diagnoze, vedenjska opozorila)
 • seznam preteklih in prihodnjih cepljenj
 • opombe

Iskanje pacientov

 • pacienta lahko poiščemo po imenu, čipu, potnem listu, imenu lastnika

Posebnosti pacienta

 • Pacientu lahko vpišemo posebnosti (npr. alergije) - te se nam vedno prikažejo ob imenu pacienta.
 • Paciente lahko uvrstimo v skupine (npr. agresivne živali, živali iz zavetišč)

Mrtvi in oddani pacienti

 • Mrtvi pacienti se hranijo v arhivu, da nas ne motijo pri vsakdanjem delu.
 • Posebej lahko označite oddane paciente - ti več niso v lasti vaše stranke, novi lastnik pa vam ni znan

Prikaz pacienta, vpogled v karton

 • vedno, ko nam program prikaže pacienta, hkrati prikaže starost in posebnosti (alergije, pogoste diagnoze, vedenjska opozorila)
 • če med zdravstveno obravnavo spremenite opozorilo ali težo pacienta, je novi podatek viden tudi izven kartona
 • v vsakem trenutku vam je na voljo vpogled v karton pacienta, ne da bi pri tem prekinili svoje trenutno delo.

Naročanje

 • pacienta lahko naročite na poseg
 • program vas opozori, če je pacient že naročen v kakem drugem terminu ali celo na isti dan
 • program vas opozori, če ima pacient aktivne zdravstene obravnave
 • stranka lahko za naročene termine prejme SMS opomnik

Ikona živali

Ime pacienta je povsod pospremljeno z ikono, iz katere z enim pogledom razberemo glavne podatke o pacientu

 • Mica je mačka, samica (rdeča), ni sterilizirana (znak je poln)
 • Nero je pes, samec (moder).
 • Nero je steriliziran (znak je prazen)
 • Nero je mrtev

Cepljenja

 • program vodi seznam vseh preteklih in prihodnjih cepljenj pacienta
 • cepljenja lahko vpišete na karton, klik.vet pa jih doda neposredno k pacientu
 • stranka lahko prejme SMS opomnik, da se približuje čas za naslednje cepljenje

Menjava lastnika

 • pacientu lahko preprosto zamenjamo lastnika