Sledenje serijam zdravil

Klik.vet omogoča polno sledljivost serijam zdravil, kot vam nalaga zakon.
Sledenje serijam v praksi zahteva veliko časa in pozornosti.
Klik.vet ima zato skoraj povsod vgrajeno fukcionalnost, ki vam to delo olajša.

Ob dobavi

 • Ob vnosu dobavnice lahko pri vsakem zdravilu vpišete serijske številke zdravil.
 • Za vsako zdravilo lahko vnesete več serij.
 • Program vas lahko sam opozoril, če številke niste vpisali.

Ob prodaji / izdaji

 • Ko stranji izdate zdravilo, lahko na veterinarski blagajni vnesete številko izdanega zdravila.
 • Program vas lahko sam opozoril, če številke niste vpisali.

V ambulanti, ob cepljenju

 • Pri vpisu terapije na karton pacienta lahko k vsakemu zdravilu pripišete serijo.
 • Program vam sam ponudi serijsko številko danega zdravila, uporabljeno v tam ambulanti.
 • Klik.vet si zapomni serijsko številko vakcine, ko na karton vnesete cepljenje.

Drugje

 • Ob inventuri lahko ponovno vpišete serijske številke vaše zaloge (če jih ne, pač veljajo zadnje serijske).
 • Od prenosu med skladišči lahko vpišete, katere serije ste prenesli drugam.
 • Pri interni porabi, odpisu in drugih dogodkih lahko vedno vnesete serije.

Sledenje serijam

 • Program ima posebno poročilo, kjer lahko za določeno zdravilo sledite serijam.
 • Program za vas zbere podatke iz vseh dobavnic, računov, kartonov, cepljenj in drugih dokumentov, kjer se lahko pojavljajo serijske številke.

Prilagoditev vam

 • V programu lahko podrobno nastavite, kako želite slediti serijam (od dobavi, porabi, na računu strankam, v ambulanti...).
 • Program vam lahko pomaga tako, da vam vedno predlaga zadnjo serijo zdravila, uporabljeno v določeni ambulanti.
 • Program lahko samodejno razknjižuje serije zdravil po metodi FIFO, ne da bi sami vpisovali serijske številke.
  Pri uporabi metode FIFO morate paziti, da najprej porabljate najstarejša zdravila.