Kartoni in obravnave

Zdravstveni karton pacienta male prakse je sestavljen iz več strokovnih obravnav.

Organizacija kartonov

 • Zdravstveni karton pacienta je razdeljen na posamezne obravnave.
 • Vsaka obravnava ustreza enemu problemu in lahko traja dlje časa, dokler ni problem odpravljen.
 • Vsak vpis vsebuje podatke o anamnezi, diagnostičnih postopkih, terapiji, lahko pa vsebuje tudi podatke o cepljenjih.
 • Obravnava ima lahko več vpisov (saj lahko traja več dni ali tednov), praviloma po en vpis na dan.
 • Pacient ima lahko hkrati aktivnih več obravnav.

Vpisi v kartone

 • Vsak vpis vsebuje podatke o anamnezi, diagnostičnih postopkih, diagnozi ali diferencialni diagnozi, terapiji, lahko pa vsebuje tudi podatke o cepljenjih.
 • Podatke o anamnezi, teži in temperaturi lahko vpišejo že tehniki na recepciji, ko za veterinarja odpirajo obravnavo.
 • Strokovno navodilo stranki za domov se natisne na račun.

Zapisnik - poročilo o zdravljenju

 • Če morate pripraviti poročilo o zdravljenju (za inšpektorja, za zavarovalnico), vam program pomaga pripraviti uradni zapisnik na podlagi vpisov v zdravstveni karton. Zapisnik lahko natisnete, hrani pa se v kartonu ločeno od vaših vpisov za interno uporabo.

Izvidi, fotografije, datoteke

 • V zdravstveni karton lahko vložite datoteke z izvidi laboratorijskih in drugih preiskav.
 • Med izvide lahko pripnete tudi fotografije - pravzaprav jih lahko neposredno v karton posnamete kar s pametnim telefonom ali neposredno z mikroskopa.
 • Klik.vet lahko zajema podatke tudi neposredno iz nekaterih diagnostičnih naprav.

Čakanje: kontrole, izvidi, hospital

 • Obravnave, kjer še čakamo kontrolo ali na izvid, dobijo poseben status in jih na recepciji vidite ločeno. Tako vas ne motijo pri vsakdanjem delu, hkrati pa ne boste pozabili nanje.
 • Posebej lahko označite, da je pacient v hospitalu.

Naročanje pacientov

 • Med obravnavo lahko pacienta naročite na kontrolo. Naročilo se vpiše v koledar naročanja, termin se natisne na račun.
 • Na blagajni lahko pacienta tudi prenaročite - veterinar v ambulanti na primer določi približen dan, recepcija pa se s stranko dogovori za točen dan in uro.
 • Stranka lahko prejme SMS opomnik, da ne pozabi na termin.

Cepljenja

 • Klik.vet razume, da je cepljenje posebna vrsta veterinarske obravnave.
 • Pri cepljenju lahko vpišete vakcino, proizvajalca, datum poteka, serijsko številko, datum naslednjega cepljenja.
 • Pri sestavi računa za cepljenje lahko klik.vet samodejno doda pravilno storitev (npr. cepljenje-steklina) in po potrebi takso.
 • Program vodi seznam opravljenih cepljenj.
 • Program lahko stranki pošlje SMS, ko se bliža naslednje cepljenje.
 • Na kartonu pacienta je vedno vpisano, kdaj so na vrsti naslednja cepljenja.

Protokoli

 • Za pogoste vrste zdravljenj lahko pripravite protokole.
 • Z uporabo standardnih protokolov si prihranite čas.
 • S protokoli zagotovite, da vsi zaposleni sledijo predpisanemu postopku, da postavijo prava anamnestična vprašanja, vodijo dogovorjeno terapijo.
 • Uporaba protokolov tudi zagotavlja, da boste vedno zaračunali svoje storitve in zdravila.
 • Na obravnavi preprosto izberete enega ali več protokolov (npr. anastezija in operacija).
 • Program vas vizualno opozori, če je za dano storitev

na voljo protokol.

Serije zdravil

 • Pri vpisovanju terapije lahko k zdravilom vpisujete serije, da zagotovite polno sledljivost uporabe zdravil.
 • Program vam lahko pomaga tako, da si zapomni, katera je bila zadnja serija zdravila v posamezni ambulanti.

Povezava z blagajno

 • Ko zaključujete obravnavo, vas program spomni, da morate izdati račun.
 • Program lahko za vas sestavi račun glede na to, kaj ste vpisali v karton.
 • Veterinarska blagajna je povezana s kartoni - z enim klikom prehajate z računa na karton in nazaj.
 • Če več obravnav dodate na isti račun, ga blagajna pretvori v zbirni račun - tam je razvidno, kdaj in katere paciente ste obravnavali.