Varovanje osebnih podatkov

Zakon

Veterinarji zbirate, hranite in uporabljate osebne podatke svojih strank. Pri tem ste dolžni spoštovati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke smete zbirati in uporabljati le na podlagi zakona ali osebne privolitve.

Kazni za kršitve varovanja osebnih podatkov so visoke, od 4.170 - 12.510 eur za pravno osebo; kazen lahko prejme tudi fizična oseba (veterinar) in odgovorna oseba (poslovodja).

Pravice strank

Vsak posameznik ima po zakonu pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Klik.vet vam omogoča, da takoj pridobite shranjene osebne podatke stranke, seznam vseh njenih računov in pacientov. Podatke lahko takoj popravite, kjer je smiselno (npr. program ne dovoli popravka računov, saj gre za dokument, ki ga hranite po drugi zakonodaji).

Zakon vam nalaga, da osebne podatke obdelujete na način, ki omogoča poznej še ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil. Klik.vet beleži, kdo in kdaj je vnesel ali spremenil osebne podatke stranke. Hrani tudi seznam vseh poslanih SMS sporočil.

Osebna privolitev

Osebna privolitev stranke je pomembna, če želite njene osebne podatke uporabiti za namen, za katerega v zakonu ni neposredne podlage - na primer za informiranje o vaši novi storitvi ali o akcijskem nakupu hrane.

Klik.vet vam omogoča, da pri vsaki stranki označite, ali je podala privolitev ali zavrnitev uporabe osebnih podatkov za tržne namene. V program lahko vpišete datum privolitve, program pa lahko tudi shrani dokazilo (npr. skeniran dokument).

Klik.vet vam pomaga pri zbiranju soglasij: če ste v stiku s stranko (v ambulanti, ob naročanju), katere še niste povprašali za soglasje, vas program na to opozori. Opozorilo izgine, ko je podatek o soglasju oz. zavrnitvi vpisan.

Posebna oblika osebne privolitve je izjava, ali želi stranka prejeti SMS obvestilo, da ima njena žival v kratkem termin pri vas, ali opomnik o bližajočem se cepljenju. Ko naročate ali pacienta ali ko opravljate cepljenje ste s stranko osebno v stiku - tedaj jo lahko vprašate, ali želi prejeti SMS opomnik, in njeno odločitev s enim samim klikom vnesete v Klik.vet.