Veterinarska davčna blagajna

Davčna blagajna programa klik.vet je razvita posebej za uporabo v veterini.
Omogoča vam enovito prodajo za lekarno, kliniko in trgovino.
Delo z njo je hitro, učinkovito, predvsem pa povezano z vašim strokovnim delom.

Povezava blagajne s pacienti in kartoni

 • blagajna lahko račun sestavi na podlagi vpisov v zdravstveni karon
 • račun je lahko vezan na stranko, pacienta in posamezno zdravstveno obravnavo
 • na računu se samodejno izpišejo strokovna navodila stranki, vpisana v zdravstveni karton
 • na računu se izpiše, kdaj je pacient naročen na kontrolo; na blagajni lahko pacienta tudi prenaročimo

Iskanje in podatki stranke

 • stranko lahko poiščemo po kateremkoli podatku (ime, priimek, firma, naslov, telefon, G-MID; ime živali, čip, potni list)
 • nove stranke lahko vnesemo neposredno na blagajni
 • na blagajni lahko z enim klikom pogledamo prejšnje račune, ki smo jih izdali stranki
 • blagajna prikaže opombe in opozorila, vezane na stranko

Pripisi in opombe

 • na račun lahko dodamo pripis, ki se natisne stranki na račun
 • k računu pripišemo opombo, ki se ne natisne in jo vidimo samo na računalniku
 • na račun dopišemo strokovna navodila stranki - ta se samodejno prepišejo iz kartona
 • na računu piše, kdaj je pacient naročen na kontrolo - tudi to se samodejno prepiše iz kartona

Popusti

 • blagajna samodejno prizna odobreni popust stalnim strankam, ločeno za storitve, zdravila in blago
 • stalne stranke (ali vaše osebje) lahko kupujejo brez marže
 • program nas posebej opozori, če smo odobrili previsok popust in prodajamo z izgubo

Načini plačil

 • pred zaključkom računa lahko vpišemo način plačila (kartica, gotovina...)
 • račun je lahko plačan na več načinov, npr. z gotovino in kartico
 • če je stranka plačala z gotovino, program izračuna, koliko denarja je treba vrniti
 • če bo stranka (delno) poravnala račun s plačilom na TRR, program jasno označi valuto (rok plačila) in označi, da gre za dolg, ne za plačilo
 • računi, ki bodo plačani na TRR, so posebej navedeni na poročilu računovodji

Zbirni računi

 • Blagajna lahko za stranko vodi zbirni račun.
 • Zbirni račun vsebuje podatke za več dni, obravnav, pacientov, ali dobavnic.
 • Zbirni računi so še posebej primerni za veliko prakso, za rejce, za društva, za daljše obravnave.

Predračuni in dobavnice

 • Blagajna lahko sestavi račun na podlagi predračuna.
 • Blagajna lahko sestavi račun na podlagi ene ali več dobavnic.

Račun fizičnim in pravnim osebam

 • blagajna samodejno prilagodi račun glede na to, ali gre za fizično ali pravno osebo

Davčna blagajna - fiskalizacija računov

 • davčna blagajna takoj davčno potrdi račune
 • morebitne nepotrjene računa blagajna sama potrdi takoj, ko je to možno
 • blagajna omogoča storno računa, skladno s pravili o fiskalizaciji računov

Dežurstva

 • na blagajni lahko posebej označimo, da je račun izdan v času dežurstva

Sledljivost zdravil

Vpogled v zalogo, urejanje artiklov

 • ob izdaji računov lahko z enim klikom vpogledamo v zalogo artikla
 • iz same blagajne lahko urejamo artikle