Vodenje zalog

Klik.vet vodi zaloge zdravil in blaga številčno in vrednostno.
Vodenje zalog je lahko zamudno in s stališča veterinarjev odvečno delo.
Klik.vet vam vodenje zalog olajša v največji možni meri.

Enovito vodenje zalog

 • Vsi modili programa (skladišče, lekarna, ambulanta, blagajna) so med seboj povezni.
 • Vodenje zaloge je enovito (npr. blagajna samodejno zmanjša zalogo prodanega zdravila).

Skladišča

 • Zaloge lahko razporejate po skladiščih.
 • Če poslujete na več lokacijah, ima vsaka svoje skladišče.
 • Po potrebi ima lahko posamezna lokacija več skladišč.
 • Po potrebi ima lahko vsak terenski veterinar (ali vozilo) svoje skladišče.
 • Med skladišči zaloge proprosto premikate.

Pakiranja

 • Klik.vam razlikuje med enoto nabave in enoto zaloge.
  Na primer, ko prevzamete eno škatlico Enroxila 150mg, se vam zaloga poveča za 100 tablet.

Način razknjižbe zdravil

 • Ročna razknjižba zdravil: porabo zdravila razknjižujete ročno.
 • Samodejna razknjižba ob prodaji: program zmanjša količino, ko zdravilo izdate (prodate).
 • Samodejna razknjižba ob prodaji: program zmanjša zalogo samodejno ob prevzemu (primerno npr. za injekcijska zdravila).

Kartica artikla

 • Zdravila in blago imajo kartico artikla, kjer lahko vidite, kako se je zaloga spreminjala s časom.
 • Na kartici so knjiženi vsi poslovni dogodki: dobave, prodaje, porabe, ...
 • S kartice lahko za vsak poslovni dogodek odprete vezni dokument (npr. dobavnico, račun)

Povezava med lokacijami

 • Če imate več lokacij, lahko z ene lokacije takoj preverite zalogo na drugi lokaciji.
 • Med lokacijami (skladišči) lahko zaloge preprosto prenašate.

Sledljivost serijam zdravil

 • Vodenje zalog je prilagojeno veterini in vam omogoča, da sledite serijam zdravil od dobave do porabe oz. prodaje.