Stranke (lastniki živali)

Podatki stranke

 • firma, ime, priimek, telefon, e-naslov
 • emšo - program preveri, da je emšo veljaven
 • naslov - program vsebuje seznam vseh ulic in poštnih številk v Sloveniji, zato je vnos naslova hiter in natančen
 • skupine - stranko lahko uvrstimo v skupine, npr. stalne stranke ali neplačniki
 • opomba - stranki lahko pripišemo opombo ali opozorilo, ki ga program vedno prikaže ob pravem trenutku
 • KGMID in GMID-i rejcev

Stranka male prakse in pacienti

Stranka velike prakse in živali

 • Program zajame seznam živali na posestvu iz VOLOSa.
 • Program vodi zdravstvene kartone živali na posestvu.

Pravne in fizične osebe

 • stranka je lahko pravna ali fizična oseba
 • pri dodajanju pravne osebe program na podlagi davčne številke praviloma sam pridobi ostale podatke
 • program pridobi podatke rejca iz VOLOS-a na podlagi KGMID ali GMID

Posebnosti stranke

 • stranke lahko uvrstimo v kategorije (npr. zveste stranke, težavne stranke, neplačniki, rejci)
 • stranki lahko pripišemo opozorilo (npr. dolguje zadnji račun)
 • klik.vet vas vizualno opozori, da ima stranka neko posebnost, vsebina opozorila pa ostane prikrita
 • opozorilo se razkrije, če nanj kliknete

Komercialni pogoji

 • stranki lahko določimo, da ima stalen popust ločeno za zdravila, storitve in izdelke
 • stranki lahko določimo, da pri nas kupuje brez marže (npr. vaši zaposleni) - blagajna bo stranki odobrila najvišji možen popust za vsako postavko posebej
 • odobrene popust bo veterinarska blagajna samodejno upoštevala ob izdaji računa

Pregled stranke

 • za stranko lahko z enim klikom vedno prikličemo vse njene živali in prejšnje račune
 • po izdanih računih stranke lahko iščemo - če nas npr. zanima, kdaj je zanjič kupila enroxil

Varovanje osebnih podatkov

 • program zabeleži, ali je stranka podala GDPR izjavo (oz. zavrnitev)
 • zabeležite datum izjave
 • stranki lahko priložite dokazilo (npr. kopijo izjave)

Računi

 • stranka ima na blagajni hkrati odprtih več računov
 • program lahko za stranko sestavlja zbirni račun, na katerega združi več obravnav, obravnave večih živali ali več dobavnic
 • stranki lahko izdano predračun