Velika praksa

Klik.vet podpira delo v veliki praksi.

Veterinarji na terenu vnašajo podatke o terapijah, osemenitvah in označitvah in svoje delo zaračunajo na dobavnice ali račune.

Glavna enota terenskega dela je obisk pri stranki, ki združuje več terapij, osemenitev in označitev.

Obiske lahko naročimo iz klinike (tudi iz recepcije male prakse), o čemer so terenci takoj obveščeni, lahko pa jih terenski veterinarji v celoti prično in zaključijo na terenu.

Povezava na VOLOS

  • Program lahko iz VOLOS pridobi podatke o rejcu (na podlagi GMID in KGMID).
  • Pred obiskom program samodejno posodobi seznam govedi na posestvu.

Zaračunavanje

  • Terenski veterinar lahko svoje delo zaračuna na terenu ali izda dobavnico.
  • Dobavnice lahko zaračunamo po strankah ali po posameznih GMIDih.
  • Program za storitve in zdravila za rejne živali poskrbi, da je DDV 9,5%.

Zavarovalnice

  • Klik.vet vam omogoča, da del stroškov prenesete na zavarovalnico.

Terensko delo

  • Program ima polno podporo za delo na terenu z internetom ali brez.
  • Za terensko delo ne potrebujete posebne aplikacije.