Velika praksa

Vodenje obiskov

  • v klik.vet lahko vnesete načrtovane obiske gospodarstev
  • stranke lahko iščemo po KMGMID in GMID

Osemenjevanje goveda

  • program vsebuje posebne obrazce za hiter vpis osemenitve
  • pri ponovljneni osemenitvi program samodejno zajame podakt prve osemenitve
  • klik.vet vsebuje šifrant bikov
  • program omogoča dodeljevanje blokov GO- številk posameznim veterinarjem

Zaračunavanje

  • terenski veterinar lahko svoje delo zaračuna na terenu ali izda dobavnico

Terensko delo