Velika praksa

Vodenje obiskov

 • obisk je osnovna enota terenskega dela
 • v okviru obiska lahko opravite več terapij, osemenitev ali označitev
 • vse opravljeno lahko zaračunate na en račun ali na dobavnico

Povezava na VOLOS

 • program lahko iz VOLOS pridobi podatke o rejcu (na podlagi GMID in KGMID)
 • pred obiskom program posodobi seznam govedi na posestvu

Terapije

 • Program omogoča vnos terapij za eno žival ali več živali hkrati.
 • Več živali lahko naštejemo (vpišemo številke) ali opišemo (npr. 10 živali po seznamu lastnika)
 • karence zdravil program vodi po živalskih vrstah
 • pri določitni karenc program upošteva IPV

Osemenjevanje goveda

 • program vsebuje posebne obrazce za hiter vpis osemenitve
 • klik.vet vsebuje šifrant bikov s ceno za seme in za seksirano ceme
 • program omogoča dodeljevanje blokov GO- številk posameznim veterinarjem
 • pri ponovljneni osemenitvi program samodejno zajame podakte prve osemenitve
 • program vsebuje pregled osemenitev in omogoča pripravo poročila za Presko

Označitve telet

 • program omogoča vpis označitev
 • za označitve je na voljo posebno poročilo z oznako, ali ste označitev prepisali v VOLOS

Zaračunavanje

 • terenski veterinar lahko svoje delo zaračuna na terenu ali izda dobavnico
 • dobavnice lahko zaračunamo po strankah ali po GMID
 • program za storitve in zdravila za rejne živali poskrbi, da je DDV 9,5%

Zavarovalnice - participacija

 • klik.vet vam omogoča, da vnesete polico in % participacije za stranke
 • za vsako postavko dobavnice lahko posebej določite, ali gre na zavarovalnico ali ne

Terensko delo