Predračuni in dobavnice

Predračuni

  • Stranki lahko izdamo predračun.
  • Izdani predračuni so vidni na recepciji.
  • Pretečeni predračuni so vidno označeni.
  • Predračun lahko z enim klikom pretvorimo v račun ali ga zavržemo.

Dobavnice

  • Stranki lahko namesto računa izdamo dobavnico.
  • Izdane dobavnice so vidne na recepciji - da jih ne pozabimo zaračunati.
  • Dobavnico lahko z enim klikom prenesemo na račun.
  • Na enem računu lahko združimo več dobavnic - program samodejno sestavi zbirni račun.Računi in dobavnice so skrbno povezani z veterinarsko davčno blagajno.